به وبلاگ خودتان خوش آمدیدبا تشکر. بذرافکن GIS2024.blogfa.com gis2024.blogfa.com

قالب پرشین بلاگ


gis2024.blogfa.com
بانک اطلاعات gis، سیستم های تصمیم گیری چند معیاره، مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منابع آب.
 

رزومه علمی و کاری مهندس علی اصغر بذرافکن

نام: علی اصغر / نام خانوادگی: بذرافکن / نام پدر: غلامرضا / تاریخ تولد: 29/6/1366 / تابعیت: ایرانی پست الکترونیکی: bazrafkan3500@yahoo.com­                         شماره تلفن:09179187810 تحصیلات (Education) لیسانس: مهندسی منابع طبیعی (مهندسی مرتع و آبخیزداری)        دانشگاه گرگان     معدل کل:  31/17 عنوان پایان نامه: بررسی کیفی آب شهر گنبد کاووس فوق لیسانس: مهندسی منابع طبیعی (مهندسی آبخیزداری)           دانشگاه یزد            معدل کل:- عنوان پایان نامه: بررسی بهترین رهیافت آبخیزداری موثر بر افزایش نرخ اشتغال با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تحلیل شبکه ای (ANP) در حوزه خانه زنیان

توانایی های علمی

(Qualifications)    1-GIS           1-تسلط به ArcGis9.3     2-global mapper        3- surfer         4- تسلط به دیجیت کردن   5- تسلط به Georefrencing 6- آنالیزهای سطحی و حجمی    7- Google Earth 8- تهیه مدل های DEM، Raster، Wierframe، TIN در مناطق مختلف 9- مسلط به تهیه مدل های سه بعدی از مناطق مختلف با دقت بالا    10- TatucGis Calculator 11- تهیه نقشه های مختلف( اقلیم، شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، پوشش، کاربری اراضی، ژئومورفولوژی، ارزش تفرجگاهی، سامان عرفی، واحد های شکل زمین، دما، باران، اقلیم، تبخیر، پارامترهای کیفی....) 12-تسلط به آنالیزهای مورد نیاز برای پروژه های آبخیزداری، محیط زیست، جنگلکاری و..... 13- تهیه اطلاعات مورد نیاز برای تمامی نقشه ها در محیط Gis و انتقال به سایر محیط ها از جمله Excell و....

2-فیزیوگرافی

1-تسلط به تعیین واحد های هیدرولوژیک در محیط و مناطق مختلف آب و هوایی 2-بررسی کامل پارامترهای فیزیکی حوزه آبخیز در محیط های Gisو Excell(شکل، زمان تمرکز، پروفیل طولی و...)

3-هواشناسی 1-بررسی داده های آماری،تعیین میزان خطا، تصحیح و بازسازی داده ها،محاسبه تمام پارامترهای آماری و... 2- محاسبه پارامترهای مختلف هواشناسی( بارندگی، دما، رطوبت، بادو...) در دوره بازگشت و شدت های مختلف 3-آنالیز پارامترهای مختلف حوزه های آبخیز و مقایسه و تطابق آن ها با سایر بخش های پروژه های مختلف آبخیزداری 4-بررسی دوره های ترسالی و خشکسالی و محاسبه تبخیر و تعرق و آنالیز پارامترهای مربوط به دما ، بارندگی،بادو... 5- ترسیم گلبادهای فصلی ، ماهانهو سالانه و تسط به نرم افزارهای Wrplot،WDconvert،Grgraf 6-تسلط به نرم افزارهای Smada، p10،Hyfa ،Excell ، Netwat و ..... 7- تهیه نقشه های مختلف اقلیم، دما، بارندگی، و.... در محیط های GIS 4-

هیدرولوژی 1-بررسی داده های آماری،تعیین میزان خطا، تصحیح و بازسازی داده ها،محاسبه تمام پارامترهای آماری و... 2-تعیین میزان آبدهی واحدهای هیدرولوژیک از روش های مختلف 3-بررسی ذبی های حداکثر لحظه ای و تهیه منحنی های هیدروگراف و همچنین هیدرولوژی برف 4-تعیین میزان نیاز آبی،کمبود،مازادآب در مناطق مختلف 5- تسلط به نرم افزارهای Smada، p10،Hyfa،hechms ،Excell ، Netwat 5-

اقتصادی – اجتماعی

آشنا با فن تحصیل گری و پرسش گری، آشنا به شیوه تدوین و تکمیل پرسش نامه در رابطه با موضوعات مختلف،  آشنا با مفهوم روش های مشارکت مردمی (PRA)، آشنا با ارزیابی اقتصادی پروژه های مختلف، آشنایی با مدل های راهبردی همچون SWOT، AHP و ANP و سایر مدل های تصمیم گیری گروهی. آشنایی با مفهوم ارزش گذاری مشروط   

6-سنجش از دور

(RS) 1-آشنایی به نرم افزار ENVI 2- ساخت layer stacking و تسلط به عملیات پیش پردازش شامل تصحیحات هندسی، رادیومتری و... 3-تسلط به عملیات موزائیک تصاویرو subset 4- استخراج شاخص های مختلف از جمله شاخص پوشش گیاهی ndvi 5-ایجاد تصاویر رنگی کاذب از طریق فرایند ترکیب باندی 6-طبقه بندی (تنظیم شده و تنظیم نشده) تصاویر (ROIs) 7-

زمین آمار

1-استخراج واریوگرام  و سمی واریوگرام به روش های مختلف (کریجینگ، کوکریجینگ،IDWو....) 2-بررسی پارامترهای شعاع تاثیر، Ngget، Sillو پارامترهای مختلف 3-تهیه نقشه های مختلف (هم دما، هم باران، هم تراز و....)بر اساس زمین آمار

8-آمار

1-آشنایی با نرم افزار Minitab  وspss­ 2- آشنایی با منطق فازی  3- انجام تحلیل های آماری خوشه ای و عاملی در مورد فاکتور­های مختلف 4- آشنایی کامل با شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) 9

-خاک شناسی و آزمایشگاه  

   1-آشنایی با تهیه عصاره اشباع خاک ­2-آشنایی با روش های اندازه گیری بافت خاک (تیتراسیون و....) 3- آشنایی با تجزیه شیمیایی خاک و آب (Na,k, Caو...) 4-آشنایی با نحوه اندازه گیری هدایت الکتریکی (EC) و PHخاک و آب

10- اکوتوریسم

آشنا با نحوه تعیین  شاخص اقلیم گردشگری (TCI= tourism climate index) در مکان های مختلف در ماه ها و سال های مختلف

11- محیط زیست

آشنا به گونه شناسی گونه های گیاهی و جانوری تالاب ها و زیست بوم ها، تهیه نقشه های محیط زیستی از جمله واحد های زیست محیطی  و ...،  از فعالان در زمینه احیای تالاب بین المللی بختگان

  سوابق تدریس

تدریس درس هیدرولوژی عمومی  به مدت 1 ترم از 5 بهمن 87 تا 12 خرداد 87     مجتمع آموزش عالی گنبد نرم افزار

نرم افزارهای عمومی

Excell,Word,Powerpoint,paint,

نرم افزار های تخصصی

Arcgis9.3 ,Envi , smada ,hyfa ,p10 ,Gs+,­­Viriowin ,Eysifit ,Expertchoice, Super decision,Neurosulotion,Dip, Tci Calculator,…

سوابق شغلی (Skills and work experiences) 1

-همکار پروژه پهنه بندی حریم رودخانه زاینده رود –شرکت مهندسین مشاور پورآب فارس/ 1/1/89 تا 30/4/89- شماره تلفن:07116301414

2- کارشناس اقلیم و هیدرولوژی و فرسایش رسوب و  منابع آب  شرکت اندیشمندان سبز در پروژه های ذیل در سال 88 -90- شماره تلفن:035116292780

1)مطالعات تفصیلی – اجرایی حوزه آبخیز کلوچان استان هرمزگان

2)مطالعات تفصیلی- اجرایی  حوزه آبخیز خضرآباد استان یزد

3)مطالعات تفصیلی- اجرایی  حوزه آبخیز عقدا استان یزد

3-مشاور پروژه های رقومی سازی پلاک های مشمول  تبصره 13 شهر های یزد، دیهوک،طبس،اردکان/شرکت نظاره جغرافیایی سپهر/ از 5/5/89 تا 22/1/90 /آدرس: یزد-خیابان مطهری-پارک علم وفناوری

4-رقومی سازی محدوده معادن واقع در مراتع شهرستان های میبد و اردکان، کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

5-جانمایی پروژه های سازه ای احداث شده در شهرستان های ابرکوه، بافق، بهابادوخاتم، کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

6-طرح مرتعداری مرتع زمستانه عبدلله شهرستان تفت

7- طرح مرتعداری مرتع زمستانه بنگاه چاه رضا شهرستان صدوق

8- طرح مرتعداری مرتع تابستانه دوربید شهرستان یزد

9- طرح مرتعداری مرتع زمستانه گار عظیم شهرستان صدوق

10-ناظر طرح های مرتعداری شهرستان یزد به مدت 4 ماه

11-فیزیوگرافی حوزه بنادک سادات یزد، پروژه درس GIS دانشگاه گرگان، سال 1387 12-

مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد با عناوین:

بررسی بهترین توزیع آماری دبی های سیلابی و بارش در حوزه شیطور استان یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

بررسی روند زمانی و مکانی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت بهادران استان یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

برآورد توزیع مکانی آب معادل برف در حوزه­های آبخیز کوهستانی با استفاده از روش­های زمین آمار (مطالعه موردی: حوزه آبخیزبیداخوید) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

بررسی رابطه تراز ایستابی آب زیرزمینی و درصد پوشش گیاهی به کمک زمین آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.

- کارشناس و حسابدار امور بیمه (بیمه کارآفرین شعبه زرهی شیراز).

  انتشارات و مقالات (Publications)

مقالات خارجی

Bazrafkan, A. A., and R. Kavandii. 2011 Investigation of elevation above sea level effects on one hour rainfall intensity with different return periods by cluster analysis in Zagros (Iran). Journal of spatial hydrology. 71: 325 –341

مقالات داخلی

-­ارزیابی  رسوب دهی حوزه آبخیز  بر اساس مدل هیدروفیزیکی  با استفاده از تکنینک های سنجش از دور و GIS­(مطالعه موردی :حوزه وزوا استان قم)، هفتمین همایش آبخیزداری، 27و28اردیبهشت91 دانشگاه لرستان

2-بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر شدت بارش های یک ساعته با دوره بازگشت های مختلف در زاگرس به کمک تحلیل خوشه ای،چهارمین کنفرانس مدیریت منایع آب ایران،12و13 اردیبهشت90 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3- تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر میزان سقز­(مطالعه موردی منطقه تنگاب شیراز)،دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران،8و9 اردیبهشت90،دانشگاه صنعتی اصفهان

4-بررسی و واسنجي ضريب منطقه اي كريگردرمناطق خشك و نیمه خشک مطالعه موردي:حوزه های زاینده رود، یزدو فارس /دومین همایش شناخت معضلات آبخیزداری و ارائه راه حل های مناسب در حوزه های آبخیز کارون وزاینده رود،18و19 اسفندماه89 شهرکرد

5-بررسی همگنی و روندیابی کیفی چاه های شهر یزد به کمک تحلیل خوشه ای و تحلیل عاملی،هفتمین همایش آبخیزداری، 7و8اردیبهشت90 دانشگاه صنعتی اصفهان

6-­مبارزه و كنترل بهمن از طریق روش(فعال) بیولوژیک،اولین همایش ملی برف،یخ و بهمن،18و19 اسفندماه89 شهرکرد

7-کاربرد سامانه اطلاعات مکاني (GIS) در ريز پهنه‌بندي اقليمي مناطق  نیمه خشک و کم‌آب با مطالعه موردي حوزه وشنوه استان قم، چهارمین کنفرانس مدیریت منایع آب ایران،12و13 اردیبهشت90 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

8-­مديريت ريسک خشکسالي در جهت استفاده پايدار ازمنابع آب مطالعه موردي: حوزه سد درودزن،دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار،27و28بهمن89، دانشگاه یزد

9-امکان سنجی مدل های جاستین،انجمن تحقیقات کشاورزی هند و کوتاین در برآورد رواناب به کمک تحلیل خوشه ای و تحلیل عاملی،هفتمین همایش آبخیزداری، 7و8اردیبهشت90 دانشگاه صنعتی اصفهان

10-استفاد ه از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  در اولویت بندی مکان های مناسب احد اث پخش سیلاب مطالعه مورد ی: حوزه وزوا استان قم. مجله پژوهش سازندگی

11- نگرشی راهبردی بر وضعیت عشایر خراسان به کمک مدل SWOT  (مطالعه موردی: عشایر استان خراسان رضوی)، مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه لرستان

مقالات در حال چاپ

1-Evaluation of dunes sediments middle diameter spatial distribution in association to erosive winds direction using geo-statistic algorithms (Case study: Ashkzar and Khavidak erg in Yazd province) ,Mohammad Reza Ekhtesasi1, Ali Asghar Bazr afkan2, Reza Kavandi Habib3 2-

مقایسه روش های زمین آمار و شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد آب معادل برف: مجله خشک بوم دانشگاه یزد

3-تصمیمگیری گروهی رهیافتی به سمت مدیریت جامع حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سددرودزن): مجله خشک بوم دانشگاه یزد

4-برنامه ريزي توسعه يكپارچه روستايي با بهره گيري از مدل تحليليSWOT   در حوزه دهنوقلندری استان فارس: مجله توسعه روستایی   تهران

دیگر مهارت ها

پرورش قارچ صدفی، وبلاگ نویسی و ...

علایق

مدیریت جامع حوزه های آبخیز، مسائل اجتماعی اقتصادی، زمین آمار،AHP،SWOT،ANP، ،شبکه های عصبی مصنوعی ، GIS ، سنجش از دور....  

[ یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 1:44 ] [ Alis ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

اللهم عجل لولیک الفرج
با درود
این وبلاگ جهت اشتراک مطالب علمی مربوط به رشته های آبخیزداری و مرتبط طراحی شده و از همه دوستان خواهشمند است که اونو تنها نذارن
بدرود
ALIS
gis2024@yahoo.com
امکانات وب

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

كد ماوس

Online User تماس با ما